Διδακτικό Προσωπικό

Φιλολογικά:

 • Μπαρμπούτης Οδυσσέας
 • Πανανού Αχιλλεία
 • Ξυνογαλά Αμαλία
 • Πούλιου Ελένη
 • Μωραΐτη Κατερίνα
 • Ξυνογαλά Γιόλα

Μαθηματικά:

 • Καλογιάννης Γιάννης
 • Μπέης Γιάννης
 • Σαμαράς Δημήτρης

Φυσική:

 • Μπατζιανούλης Άγης
 • Αποστολάκης Παναγιώτης

Χημεία:

 • Μπαρμπούτης Κωνσταντίνος
 • Ντίκου Έμυ

Βιολογία:

 • Γκουσγκουρέτα Ιφιγένεια

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας:

 • Αλεξούδη Μαρία

Πληροφορική:

 • Αγγελή Αγγελική

Φροντιστήριο Λάρισας

Θεωρία και Πράξη

Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε, για να διαπιστώσετε το πάθος για τη δουλειά μας, τη δημιουργική μας διάθεση, αλλά και για να μοιραστείτε μαζί μας τα άγχη και τις αγωνίες σας.

Περισσότερα