Ανθρωπιστικών Σπουδών (1ο Πεδίο)

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικών Σπουδών ( 1ο Επιστημονικό Πεδίο )
Νεοελληνική Γλώσσα
3 Ώρες
Αρχαία ( Προσανατολισμού Άγνωστο )
4 Ώρες
Λατινικά
1 Ώρα
Μαθήματα προετοιμασίας για Γ΄ Λυκείου
Αρχαία Γ΄ Λυκείου ( Γνωστό )
2 Ώρες
Ιστορία  Γ΄ Λυκείου ( Μόνο 1ο πεδίο )
1 Ώρα
Βιολογία Γ΄ Λυκείου Γ.Π.  ( 1ο και 3ο πεδίο )
1 Ώρα
Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Γ.Π.  ( 1ο και 4ο πεδίο )
1 Ώρα
Μαθήματα επιλογής
Άλγεβρα
2 Ώρες
Φυσική Γ.Π
1 ώρα

Φροντιστήριο Λάρισας

Θεωρία και Πράξη

Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε, για να διαπιστώσετε το πάθος για τη δουλειά μας, τη δημιουργική μας διάθεση, αλλά και για να μοιραστείτε μαζί μας τα άγχη και τις αγωνίες σας.

Περισσότερα